“Tu dzieci są pępkiem świata” – rozmowa z Magdą Karlsson Świerczek ze Szwecji.